Các hoạt động tại Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016
Thứ 4, ngày 7 tháng 9 năm 2016 - 23:39
(Kèm theo Thông báo số 525/TB-SVHTT DL ngày 25/8/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)


Lượt xem: 4228 views             Bản in