LỄ HỘI THÀNH TUYÊN - http://lehoithanhtuyen.com.vn  

Thác Bản Ba, hùng vĩ giữa đại ngàn/Ban Ban - Majestic waterfall in the midst of jungle
28/09/2017: