LỄ HỘI THÀNH TUYÊN - http://lehoithanhtuyen.com.vn  

Cuộc thi ảnh đẹp Du lịch Thừa Thiên Huế
12/07/2018: Chi tiết Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018