LỄ HỘI THÀNH TUYÊN - http://lehoithanhtuyen.com.vn  

Tour du lịch: Lung linh đêm hội Thành Tuyên - Suối nước nóng Mỹ Lâm
22/08/2018: Chương trình 02: (02 ngày)