LỄ HỘI THÀNH TUYÊN - http://lehoithanhtuyen.com.vn  

Tour du lịch: Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia- Đêm hội Thành Tuyên - Khu du lịch sinh thái Na Hang
22/08/2018: Chương trình 03:Từ ngày 21-23/9 (Ngày 12-14/8 Âm lịch)