LỄ HỘI THÀNH TUYÊN - http://lehoithanhtuyen.com.vn  

Tour du lịch: Trải nghiệm làm đèn Trung thu khổng lồ
22/08/2018: Chương trình 01: 02 ngày