LỄ HỘI THÀNH TUYÊN - http://lehoithanhtuyen.com.vn  

Tour du lịch: Thác Bản Ba - Lễ hội bia Hà Nội - Đêm hội Thành Tuyên
22/08/2018: Chương trình 05: 02 ngày.Từ ngày 22-23/9/2018 (Ngày 13-14/8 Âm lịch)