LỄ HỘI THÀNH TUYÊN - http://lehoithanhtuyen.com.vn  

HUYỀN BÍ LỄ HỘI NHẢY LỬA CỦA NGƯỜI PÀ THẺN
01/11/2018: Là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Pà Thẻn, tỉnh Tuyên Quang, nhảy lửa là một sinh hoạt văn hóa mang tính tâm linh, thể hiện sức mạnh phi thường dám đương đầu với nguy hiểm, xua đuổi tà ma, bệnh tật. Ngoài sự thần bí linh thiêng, nghi lễ thể hiện sự cầu mong sức khỏe cho dân làng, mùa màng bội thu cho bà con trong năm mới.