CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HỘI VĂN HÓA -THỂ THAO XÃ THỔ BÌNH, HUYỆN LÂM BÌNH LẦN THỨ NHẤT

Xã Thổ Bình tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa - thể thao xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình lần thứ nhất

1. Thi bóng chuyền hơi nam nữ

Thời gian: Từ 28/4 - 29/4/2022;

Địa điểm: Sân văn hóa thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình.

2. Hội thi dệt thổ cẩm của dân tộc Tày và Hội thi thêu của dân tộc Dao đỏ

Thời gian: Ngày 29/4/2022;

Địa điểm: Sân văn hóa thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình.

3. Hội thi mâm ngũ sắc

Thời gian: Ngày 29/4/2022;

Địa điểm: Sân văn hóa thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình.

4. Công diễn văn nghệ, trao giải các cuộc thi

Thời gian: Ngày 29/4/2022;

Địa điểm: Sân văn hóa thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình.

5. Đua mảng ngóc

Thời gian: Ngày 29/4/2022;

Địa điểm: Suối Phai Pang, thôn Nà Mỵ, xã Thổ Bình.

Từ 30/4 đến hết 01/5/2022

Du khách trải nghiệm các địa điểm du lịch: Khau Mút, hang Cóc Mun, Tát Tàu…

Kim Linh (tổng hợp, biên soạn)


Bài viết liên quan