Thể lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022 ban hành Thể lệ số 01/TL-BTC ngày 28/4/2022 về Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022


Bài viết liên quan