Những mô hình đầu tiên ra phố của Lễ hội Thành Tuyên năm 2022

Mặc dù còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ diễn ra Lễ đón nhận Bằng ghi danh "Thực hành Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và Lễ hội Thành Tuyên năm 2022. Ban Tổ chức đã và đang triển khai những công việc cụ thể, chuẩn bị những điều kiện tốt nhất cho lễ hội. Không khí làm mô hình đèn Trung thu diễn ra sôi động, khẩn trương tại các tổ dân phố của thành phố, tỉnh Tuyên Quang, góp phần tổ chức tốt các hoạt động trong Đêm hội Thành Tuyên năm 2022.

Không đợi đến khi khai mạc, ngay từ ngày 16/7 âm lịch, những xe mô hình Trung thu đầu tiên hoàn thành đã được người dân diễu hành quanh thành phố:

Kim Linh


Bài viết liên quan