CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021 TẠI TỈNH TUYÊN QUANG

Tỉnh Tuyên Quang tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 nhằm thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, tạo nên ngày hội lớn góp phần quảng bá tiềm năng thế mạnh về du lịch, các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm vật chất, tinh thần, về đất và người tỉnh Tuyên Quang nhằm thu hút du khách trong nước và quốc tế đến tham quan du lịch.

I. THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG

1. Khai mạc các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý năm 2021

- Thời gian: 20 giờ, ngày 01/02/2021 (tức mồng ngày 20 tháng Chạp);

- Địa điểm: Trước Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ (đường Tân Trào).

2. Biểu diễn văn nghệ

- Thời gian: 03 buổi, ngày 30/12/2020; ngày 03/02/2021, ngày 11/02/2021;

- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm thành phố, phường Mỹ Lâm; Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

3. Chợ hoa Tết

- Thời gian: Từ ngày 01/02 đến ngày 11/02/2021 (tức từ ngày 20 tháng Chạp dến ngày 30 tháng Chạp năm Canh Tý);

- Địa điểm: Khu vực vườn hoa công viên (tổ 3, đường Chiến thắng sông Lô, phường Tân Quang); Chợ An Phú (thôn 6, xã An Tường); đường Tân Trào.

4. Lễ hội đình Song Lĩnh

- Thời gian: Ngày 14/02/2021 ( tức ngày mồng 03 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Tại đình Song Lĩnh, xã Lưỡng Vượng.

5. Hội đua thuyền trên sông Lô

- Thời gian: Ngày 15/02/2021 ( tức ngày mồng 04 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Tổ 6, phường Minh Xuân (Bến phà Nông Tiến cũ); dọc khu vực vườn hoa công viên, đường Chiến thắng sông Lô, phường Tân Quang.

6. Lễ hội chùa Hương Nghiêm (chùa Hang)

- Thời gian: Từ ngày 19/02 đến ngày 22/02/2021 (tức ngày 08 đến ngày11 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Tại Chùa Hương Nghiêm, xã An Khang.

7. Lễ hội Đình Giếng Tanh

- Thời gian: Ngày 21/02/2021 (tức ngày mồng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Tại Đình Giếng Tanh, xã Kim Phú.

8. Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La

- Thời gian: Từ ngày 22/3 đến ngày 28//3/2021 (tức từ ngày 10/02 đến ngày 16/02 năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Đền Hạ, phường Tân Quang; đền Ỷ La, phường Ỷ La; đền Thượng, xã Tràng Đà./.

II. HUYỆN YÊN SƠN

1. Lễ hội Đình Minh Cầm

- Thời gian: Ngày 20/02/2021 (mồng 9 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Xã Đội Bình.

2. Lễ hội Chùa Phật Lâm

- Thời gian: Ngày 20/02/2021 (mồng 9 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Chùa Phật Lâm, thôn Trại Xoan, xã Nhữ Hán.

III. HUYỆN CHIÊM HÓA

1. Lễ hội Lồng Tông

- Thời gian: Ngày 18,19/02/2021 (ngày mồng 7,8 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Sân vận động huyện Chiêm Hóa.

IV. HUYỆN SƠN DƯƠNG

1. Lễ hội Cầu đinh - Cầu lão Di tích kiến trúc - Nghệ thuật cấp tỉnh Đền Ất Sơn

 - Thời gian: Ngày 14-15/02/2021 (Ngày mồng 3, 4 tháng Giêng năm Tân Sửu);

 - Địa điểm: Di tích kiến trúc - Nghệ thuật cấp tỉnh Đền Ất Sơn.

  2. Lễ hội Cầu đinh - Cầu lão Di tích kiến trúc - Nghệ thuật cấp tỉnh Đình Quang Tất

- Thời gian: Ngày 16-17/02/2021 (Ngày 05- 06/02 năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Di tích kiến trúc - Nghệ thuật cấp tỉnh Đình Quang Tất.

3. Lễ hội Đình Thọ Vực

­- Thời gian: Ngày 18/02/2021 (Ngày mồng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Đình Thọ Vực, xã Hồng Lạc.

4. Lễ hội Đình Khổng Xuyên

- Thời gian: Ngày 17/02/2021 (Ngày mồng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Đình Khổng, xã Hồng Lạc.

5. Lễ hội Đình Linh Xuyên

- Thời gian: Ngày 17/02/2021 (Ngày mồng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Di tích kiến trúc - Nghệ thuật cấp tỉnh Đình Linh Xuyên.

6. Lễ hội Đền Thượng

- Thời gian: Ngày 24/03/2021 (Ngày 12/02 năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Sân Chùa Thiện, xã Thiện Kế.

7. Lễ hội Chùa Thiện

- Thời gian: Ngày 16- 17/02/2021 (Ngày mồng 5, 6 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Sân Chùa Thiện, xã Thiện Kế.

8. Hội đua mảng trên sông Phó Đáy

- Thời gian: Ngày 16/02/2021 (Ngày mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Tại sông Phó Đáy, khu vực đầu Cầu Trắng.

9. Lễ hội Cầu mùa đình Tân Trào

- Thời gian: Ngày 15/02/2021 (Ngày mồng 04 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Tại Đình Tân Trào.

10. Lễ hội Đình Như Xuyên

- Thời gian: Ngày 17/02/2021 (Ngày mồng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Tại sân đình thôn Như Xuyên.

11. Lễ hội chùa Bảo Quang

- Thời gian: Ngày 18/03/2021 (Ngày 06/02 năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Tại chùa Bảo Quang, xã Tam Đa.

V. HUYỆN HÀM YÊN

1. Lễ hội Động Tiên - Chợ quê năm 2020

- Thời gian: Ngày 19, 20/02/2020 (Ngày mồng 08,09 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Xã Yên Phú.

VI. HUYỆN NA HANG

1. Lễ hội Lồng Tông thị trấn Na Hang

- Thời gian: Ngày 15/02/2021 (ngày mồng 04 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Sân vận động huyện Na Hang.

2. Lễ hội Lồng Tông xã Côn Lôn

- Thời gian: Ngày 16/02/2021 (ngày mồng 05 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Xã Côn Lôn.

3. Hội xuân xã Sơn Phú

- Thời gian: Ngày 16/02/2021 (ngày mồng 05 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Xã Sơn Phú.

4. Lễ hội Lồng Tông xã Yên Hoa

- Thời gian: Ngày 17/02/2021 (ngày mồng 06 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Xã Yên Hoa.

5. Lễ hội Lồng Tông xã Đà Vị

- Thời gian: Ngày 18/02/2021 (ngày mồng 07 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Xã Đà Vị.

6. Lễ hội Lồng Tông gắn với Hội thi Bắt cá xã Năng Khả

- Thời gian: Ngày 21/02/2021 (ngày mồng 10 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Xã Năng Khả.

VII. HUYỆN LÂM BÌNH

1. Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập huyện Lâm Bình gắn với Lễ hội Lồng tông, Ngày văn hóa dân tộc huyện Lâm Bình

- Thời gian: Ngày 22, 23/02/2021 (ngày 11,12 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Sân vận động Bản Kè, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình.

2. Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn

­ - Thời gian: Ngày 24/02/2021 (ngày 13 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Tại Sân vận động thôn Nà Nghè, xã Hồng Quang.

3. Lễ hội Lồng Tông xã Thượng Lâm

- Thời gian: Ngày 26/02/2021 (ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu);

- Địa điểm: Sân vận động xã Thượng Lâm.

Kim Linh (tổng hợp, biên soạn)


Bài viết liên quan