Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên Năm 2016

Tuyên Quang tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016, sẽ diễn ra trong thời gian 04 ngày, từ ngày 09 đến ngày 12/9/2016 (09-12/8 Âm lịch) tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

     Tuyên Quang tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016, sẽ diễn ra trong thời gian 04 ngày, từ ngày 09 đến ngày 12/9/2016 (09-12/8 Âm lịch) tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, với sự tham gia của 6 tỉnh Việt Bắc, gồm: Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Giang và Tuyên Quang. Tổ chức "Lễ hội Thành Tuyên" năm 2016 là lễ hội cấp tỉnh (có sự tham gia diễn diễu mô hình của các huyện) và mời dự, tham gia hoạt động của một số nước đã thiết lập quan hệ với tỉnh Tuyên Quang: Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga, Bêlarus, Nhật Bản,...
    Chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch:
   - Lễ khai mạc Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành Tuyên năm 2016: 20 giờ ngày 09/9/2016 (9/8/2016 ÂL) tại sân khấu Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang;
    - Chương trình Đêm hội Thành Tuyên: 20 giờ, ngày 10/9/2016 (10/8/2016 ÂL);
    - Trưng bày, giới thiệu "Ẩm thực các dân tộc vùng núi phía Bắc" và Lễ hội bia Hà Nội: Từ ngày 09-12/9/2016 tại Sân Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Thanh thiếu nhi tỉnh.
    - Thi đấu các môn thể thao (từ ngày 09 - 12/9/2016);
    - Liên hoan Văn hóa Văn nghệ dân gian (từ 8 giờ, ngày 10/9/2016); - Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 16 năm 2016: Từ 08-14/9/2016 tại Bảo tàng tỉnh.
   - Chung kết cuộc thi "Người đẹp xứ Tuyên": 20 giờ, ngày 11/9/2016 (11/8/2016 ÂL) tại sân khấu Hồ Tân Quang.


Bài viết liên quan