7 điểm trông giữ xe miễn phí dịp Lễ hội Thành...

Để phục vụ người dân và du khách tham gia Lễ hội Thành Tuyên, Thành đoàn Tuyên Quang đã phối...

Lịch hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan...

Lịch cụ thể hoạt động Lễ hội Thành Tuyên và Liên hoan trình diễn văn hóa phi vật thể quốc gia...

Thông báo dừng tổ chức Liên hoan Trình diễn Di...

Thông báo dừng tổ chức Liên hoan Trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất...

Thông báo phân luồng giao thông, phục vụ các hoạt...

Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 21/5/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc...

Cuộc thi ảnh đẹp Du lịch Thừa Thiên Huế

Chi tiết Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch Thừa Thiên Huế năm 2018

Thông báo phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội

Thông báo phân luồng giao thông, cấm đường, hạn chế người và phương tiện giao thông phục vụ...

Các hoạt động diễn ra tại Ngày hội văn hóa dân...

Tiếp nối thành công của các kì Lễ hội Thành Tuyên trước, đặc biệt là Lễ hội Thành Tuyên...

Các hoạt động trong Lễ hội Rước Mẫu 2017

Lễ hội Rước Mẫu là lễ hội lớn của người dân Tuyên Quang và du khách thập phương được tổ chức...

CÁC HOẠT ĐỘNG MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN ĐINH DẬU 2017

Nhằm tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và ý...

Chương trình hợp tác phát triển du lịch “ Qua...

Ngày 14/6/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về việc tổ...


Tổng số: 13 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang