Thông báo kết quả Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu...

Kết quả Cuộc thi "Thiết kế sản phẩm lưu niệm du lịch và sáng tác biểu trưng, khẩu hiệu du...

Kế hoạch Tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản văn...

Kế hoạch Tổ chức Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ...

Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh:...

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc...

Các hoạt động tại Chương trình hợp tác phát triển...

(Kèm theo Thông báo số 525/TB-SVHTT DL ngày 25/8/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên Năm 2016

Tuyên Quang tổ chức Chương trình du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” và Lễ hội Thành...

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2015, gắn...

Kế hoạch tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2015, gắn với Liên hoan nghệ thuật hát Then, đàn Tính...


Tổng số: 7 | Trang: 1 trên tổng số 1 trang