Thành phố Tuyên Quang có 221 cơ sở dịch vụ phục vụ Lễ hội Thành Tuyên năm 2022

Thành phố Tuyên Quang hiện có 221 cơ sở dịch vụ, bao gồm: 121 khách sạn, nhà nghỉ, 5 homestay; 95 nhà hàng phục vụ du khách trong dịp Lễ hội Thành Tuyên năm 2022.

Thứ Hai, 22/8/2022 - 16:22 185 Views

Bản tin Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang số 01

Bản tin Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Tuyên Quang số 01

Thứ Ba, 10/5/2022 - 19:56 247 Views

Danh sách Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Thành phố Tuyên Quang

Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Thành phố Tuyên Quang

Thứ Bảy, 15/9/2018 - 0:12 3448 Views

Danh sách Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Huyện Na Hang

Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Huyện Na Hang

Thứ Sáu, 14/9/2018 - 17:0 2913 Views

Danh sách Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Huyện Lâm Bình

Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Huyện Lâm Bình

Thứ Sáu, 14/9/2018 - 8:29 3298 Views

Danh sách Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Huyện Sơn Dương

Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Huyện Sơn Dương

Thứ Sáu, 14/9/2018 - 8:25 4410 Views

Danh sách Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Huyện Yên Sơn

Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Huyện Yên Sơn

Thứ Sáu, 14/9/2018 - 8:23 2842 Views

Danh sách Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Huyện Chiêm Hóa

Cơ sở lưu trú, nhà hàng, homestay tại Huyện Chiêm Hóa

Thứ Sáu, 14/9/2018 - 8:12 1223 Views

Doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Thứ Sáu, 9/2/2018 - 11:1 3600 Views

Địa chỉ tra cứu

Địa chỉ tra cứu

Thứ Sáu, 9/2/2018 - 11:0 3379 Views


Tổng số: 13 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang