Thông tin về dịch vụ vận chuyển
Thứ 5, ngày 9 tháng 2 năm 2017 - 10:37
Xe khách và các hãng taxi

 Xe khách chất lượng cao vận chuyển khách về Tuyên Quang 

 

STT

Nhà xe

Địa chỉ - SĐT

Chuyên tuyến

Thời gian khởi hành

1

Nhà xe Bảo Yến

0273818166

Tuyên Quang - Hà Nội

07 chuyến/ngày

2

Nhà xe Hồng Thịnh

0912909580

0912463948

Tuyên Quang - Hà Nội

06 chuyến/ngày

3

Nhà xe Sơn Hưng

0273822702

Tuyên Quang - Hà Nội

03 chuyến/ngày

4

Nhà xe Quyết Hương

0912085433

Tuyên Quang - Hà Nội

01 chuyến/ngày

5

Nhà xe Cường An

0273 812846

Tuyên Quang -Hà Nội

06 chuyến/ngày

6

Nhà xe Minh Chiến

 0915.814.999

Tuyên Quang - Hà Nội

05 chuyến/ngày

7

HTX vận tải ô tô Thành Tuyên

0273822666

0972995299

Tuyên Quang - Hải Phòng

01 chuyến/ngày

8

Công ty cổ phần vận tải ô tô Tuyên Quang

0273822855

Tuyên  Quang -  Sài Gòn

 

         

  Các hãng taxi đang kinh doanh tại Tuyên Quang 

 

STT

Tên hãng

Số điện thoại

1

Thành Tín

027.3827827

2

Trung Á

027.3819819

3

Sơn Trang

027.3828828

4

Tân Đức

027.3926926

5

Đức Thu

027.3871871

6

Thảo Lâm

027.3898898

 


Lượt xem: 404 views             Bản in