Tour Lễ hội đua thuyền trên Sông Lô và về những miền tâm linh

Tuyên Quang - Thành phố nằm soi bóng bên dòng sông Lô lịch sử, nơi có 59 điểm du lịch lịch sử, văn hóa và duy trì tổ chức nhiều lễ hội văn hóa độc đáo hàng năm như: Lễ hội đua thuyền, lễ hội chùa Hương Nghiêm, lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La và Lễ hội Thành Tuyên. Trong đó nhiều điểm di tích đền, chùa đã trở thành thế mạnh trong việc phát triển du lịch văn hóa tâm linh của thành phố, hàng năm thu hút một lượng lớn khách du lịch. Nơi đây còn lưu dấu ấn bàn tay tài hoa của con người trên những di tích, kiến trúc nghệ thuật, đình chùa, đền miếu, trong đó nhiều di tích đã được xếp hạng cấp Quốc gia như: Thành nhà Mạc, Đền Hạ, đền Cô bé Minh Lương...


Bài viết liên quan