Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 12

Với cách làm sáng tạo, đổi mới cùng tinh thần cầu thị, chắc chắn DDCI Tuyên Quang năm 2023 tiếp tục là “đòn bẩy” nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị phát triển bền vững địa phương, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số PCI và PGI của tỉnh

Như tin đã đưa, ngày 30/12, tại Trung tâm tổ chức sự kiện RoyalPlazaCenter (TP Tuyên Quang), Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” kỳ tháng 12/2023.

Tại Chương trình, thay mặt lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, ông Nguyễn Hữu Thập, Ủy viên BCH Liên đoàn Thường mại & Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội có bài phát biểu quan trọng về triển khai các nội dung thực hiện khảo sát chỉ số DDCI bằng hình thức trực tuyến năm 2023 (Website Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của ông Nguyễn Hữu Thập.

Ông Nguyễn Hữu Thập, Ủy viên BCH Liên đoàn Thường mại & Công nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) phản ánh một bức tranh chung trong công tác điều hành kinh tế của chính quyền tỉnh. Trong khi đó, nỗ lực của chính quyền cấp tỉnh sẽ không đạt được kỳ vọng nếu việc triển khai các chính sách, quy định ở cấp sở, ban, ngành và địa phương không được thực hiện một cách đồng bộ, có hiệu quả. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố, sở, ban, ngành (DDCI) là nền tảng để góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh Tuyên Quang, cũng là việc làm thường xuyên nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp đã, đang và sẽ đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của tỉnh, của sở, ngành, địa phương ngày càng hiệu quả; thúc đẩy thi đua, cạnh tranh giữa các đơn vị.

Từ năm 2015, Hiệp hội được Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giao nhiệm vụ khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện, thành phố và các sở, ban, ngành. Đây là một chỉ số quan trọng được sử dụng để khảo sát mức độ hài lòng của DN, HTX, HKD về các khía cạnh khác nhau trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của huyện, thành phố, sở, ban, ngành. Qua 08 năm tổ chức khảo sát, chỉ số DDCI đã phát huy được vai trò tích cực trong việc tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa các cơ quan nhà nước; tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.

Các đại biểu dự Chương trình Cà phê doanh nhân kỳ tháng 12/2023.

Năm 2023 là năm thứ 9 tỉnh Tuyên Quang thực hiện khảo sát chỉ số DDCI, là năm thứ 3 triển khai thực hiện khảo sát chỉ số DDCI bằng hình thức trực tuyến. Qua kết quả khảo sát DDCI 2022 với hình thức khảo sát trực tuyến đã đem lại những kết quả tích cực. Mặc dù được ghi nhận với kết quả tốt, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh của các huyện, thành phố, sở, ban, ngành, song chỉ số DDCI của tỉnh Tuyên Quang 2023 vẫn cần được sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với sự chỉ đạo của Chính phủ và của tỉnh cũng như tình hình thực tiễn trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sự biến động của kinh tế - xã hội, công cuộc chuyển đổi số. Do vậy, việc tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện bộ khung chỉ số DDCI, phương pháp luận cũng đã được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.

Trên cơ sở tình hình thực tiễn tại tỉnh, kế thừa Bộ Chỉ số DDCI năm 2022, được sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, tiếp thu ý kiến góp ý của của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, các chuyên gia trong lĩnh vực, Bộ chỉ số DDCI năm 2023 có một số điểm mới như sau:

Thứ nhất, về số lượng các chỉ số thành phần, tiêu chí: Bộ chỉ số DDCI 2023 gồm 13 chỉ số thành phần, 52 tiêu chí tăng (thêm 01 chỉ số thành phần và 04 tiêu chí so với Bộ Chỉ số DDCI năm 2022). Bổ sung thêm 01 chỉ số thành phần về “Môi trường” với 04 tiêu chí để đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh của các huyện, thành phố. Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) là bộ chỉ số do VCCI khởi xướng và được hỗ trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đánh giá cảm nhận của doanh nghiệp về những nỗ lực của chính quyền cấp tỉnh trong khuyến khích phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh bền vững, thúc đẩy đầu tư xanh và đổi mới có chất lượng cao. Năm 2022, VCCI lần đầu tiên công bố chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI). Kết quả (PGI) tỉnh Tuyên Quang đạt 13,06 điểm, xếp thứ 59/63 tỉnh, thành phố và nằm trong số các tỉnh có điểm số thấp của cả nước.

Việc đưa chỉ số xanh để đánh giá ở cấp huyện về mức độ tuân thủ pháp luật về môi trường; thực trạng ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tại địa phương; trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; mức độ quan tâm, chính sách khuyến khích hoạt động đầu tư thân thiện với môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề liên quan đến môi trường quan trọng khác. Từ đó mong muốn khuyến khích, cổ vũ các địa phương quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường, chọn lọc được các dự án đầu tư thân thiện với môi trường; thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường; định hướng các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường; thúc đẩy nhiều dự án xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn.

Thứ hai, về nội dung một số chỉ số thành phần và phương pháp tính điểm: Căn cứ tình hình thực tiễn và tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị, Bộ chỉ số DDCI 2023 đã được sửa đổi, bổ sung nội dung của một số tiêu chí nhằm đảm bảo cho phù hợp với nội dung của chỉ số thành phần; giúp nội dung các tiêu chí được thể hiện đầy đủ, cụ thể hơn để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuận lợi trong quá trình khảo sát và phản ánh chính xác về thực trạng môi trường đầu tư, kinh doanh thông qua việc khảo sát. Phương pháp, công thức tính điểm đối với nhóm huyện, thành phố cũng được điều chỉnh lại để phù hợp với việc bổ sung thêm 01 chỉ số thành phần về “Môi trường” và 04 tiêu chí kèm theo.

Thứ ba, về phương pháp truyền thông: Đối với phương pháp khảo sát trực tuyến có ưu điểm là tiết kiệm thời gian, chi phí khảo sát, kết quả khảo sát được tổng hợp nhanh chóng, chính xác; thuận tiện và bảo mật thông tin cho người tham gia trả lời phiếu.Tuy nhiên, phương pháp này cũng có hạn chế hơn so với phương pháp phỏng vấn trực tiếp, đó là không thể gặp được đối tượng khảo sát để trực tiếp phát phiếu, hướng dẫn, giải thích và thu hồi phiếu. Vì vậy, nếu không đẩy mạnh công tác truyền thông để đối tượng khảo sát nắm bắt được mục đích, ý nghĩa, cách thức tham gia khảo sát chỉ số DDCI thì tỷ lệ phản hồi phiếu sẽ không đạt được như mong đợi.

Việc khảo sát chỉ số DDCI 2023 sử dụng 02 phương pháp truyền thông số, đó là:

- Gửi tin nhắn SMS tự động để mời khảo sát và cung cấp mã khảo sát qua các nhà mạng viễn thông: Viettel; Vinaphone, Mobiphone đến số điện thoại của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

- Gửi thư giấy để mời khảo sát và cung cấp mã khảo sát qua bưu chính đến địa chỉ của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Khảo sát chỉ số DDCI năm 2023 đánh giá đối với 37 cơ quan, đơn vị gồm: 07 huyện thành phố; 30 sở, ban, ngành. Số lượng mẫu lấy phiếu khảo sát DDCI là 2.275 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Việc khảo sát được thực hiện thông qua hình thức trực tuyến trên nền tảng phần mềm tích hợp cổng thông tin DDCI tỉnh Tuyên Quang tại địa chỉ ddci.tuyenquang.gov.vn. Việc khảo sát trực tuyến đảm bảo thuận tiện, an toàn và bảo mật thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia trả lời khảo sát. Chỉ bằng các thiết bị điện tử thông minh như: điện thoại, máy tính bảng, laptop có kết nối mạng Internet, tại bất cứ đâu doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể tham gia khảo sát chỉ số DDCI trong một khoảng thời gian rất nhanh.

Thực hiện sự chỉ đạo của tỉnh và Kế hoạch của Hiệp hội, công tác khảo sát chỉ số DDCI năm 2023 sẽ bắt đầu tiến hành từ ngày 25/12/2023. Dự kiến thời gian khảo sát diễn ra trong khoảng 01 tháng.

Hiệp hội rất mong các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được lựa chọn là đối tượng lấy phiếu khảo sát nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia trả lời phiếu khảo sát đảm bảo trung thực, khách quan. Đóng góp ý kiến của mỗi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã và đang góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư của tỉnh Tuyên Quang. Hiệp hội cam kết thông tin do doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cung cấp sẽ được bảo mật, chỉ phục vụ duy nhất mục đích thống kê kết quả. Tính khuyết danh trong tất cả các tài liệu và báo cáo sẽ được đảm bảo tuyệt đối.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Với cách làm sáng tạo, đổi mới cùng tinh thần cầu thị, chắc chắn DDCI Tuyên Quang sẽ tiếp tục là “đòn bẩy” để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị phát triển bền vững địa phương, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số PCI và PGI của tỉnh, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Tuyên Quang thông thoáng, minh bạch và thuận lợi; tiếp tục là điểm đến tin cậy đối với các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp trong những năm tiếp theo.

Cuối cùng, xin kính chúc các quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành công. Xin chân thành cảm ơn!

Theo: https://donghanhcungdoanhnghiep.vn/


Bài viết liên quan