Hội thảo đăng ký bảo hộ, quản lý và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận “Lễ hội Thành Tuyên"

Ngày 25-1, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức Hội thảo đăng ký bảo hộ, quản lý và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận “Lễ hội Thành Tuyên”. Tham dự hội thảo có lãnh đạo các sở, ngành; lãnh đạo UBND thành phố; các tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thành phố Tuyên Quang.

Các đại biểu tham dự buổi hội thảo.

Gần 20 năm hình thành và phát triển, Lễ hội Thành Tuyên xuất hiện từ ước vọng của nhân dân, do nhân dân làm chủ thể sáng tạo và cũng là người hưởng thụ. Năm 2014, lễ hội nâng cấp trở thành lễ hội cấp tỉnh. Tỉnh Tuyên Quang luôn xác định mục tiêu đưa Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của tỉnh và mang thương hiệu quốc tế.

Tham gia hội thảo các đại biểu được thông tin về các nội dung xác lập quyền nhãn hiệu chứng nhận Lễ hội Thành Tuyên; hệ thống công cụ phục vụ công tác quản lý nhãn hiệu chứng nhận; hệ thống nhận diện thương hiệu, phát triển quảng bá nhãn hiệu chứng nhận Lễ hội Thành Tuyên…

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, góp ý về bộ nhận diện thương hiệu nhãn hiệu Lễ hội Thành Tuyên; Bộ tiêu chí dịch vụ mang nhãn hiệu Lễ hội Thành Tuyên; quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Lễ hội Thành Tuyên… Qua đó, kịp thời nộp hồ sơ đăng ký bản quyền với Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học - Công nghệ.

 Theo baotuyenquang.com.vn


Bài viết liên quan