Mời tham dự Lễ hội ẩm thực, đặc sản năm 2024 tại Thanh Hóa

Căn cứ Văn bản số 660/SVHTTDL-QLDL ngày 16/02/2024 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa về việc tham gia gian hàng tại Liên hoan ẩm thực, đặc sản năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia gian hàng tại Liên hoan ẩm thực, đặc sản năm 2024 tại tỉnh Thanh Hóa gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh trước ngày 20/02/2024.

Thông tin đăng ký xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

Phòng Tư vấn, hỗ trợ đầu tư, thương mại và du lịch

Điện thoại: 0207.3818792; Email: tuvanhotrodttmdl.tqipc@gmail.com.

Người liên hệ: Bà: Kim Thị Thùy Linh; Số điện thoại: 0978.681.011.


Bài viết liên quan