CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI ĐỀN HẠ, ĐỀN THƯỢNG, ĐỀN Ỷ LA NĂM 2019
Thứ 6, ngày 8 tháng 3 năm 2019 - 11:3
Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La là một hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các di tích cấp quốc gia (Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La), được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận tại Quyết định số 217/QĐ-BVHTTDL ngày 23/01/2017. Đây là dịp đưa Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, riêng có của thành phố Tuyên Quang, góp phần thu hút du khách, đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch.

1. Phần lễ

1.1. Lễ tế tại Đền Ỷ La, phường Ỷ La và tổ chức rước Mẫu từ Đền Ỷ La về Đền Hạ

- Thời gian: Từ 07 giờ đến 11 giờ ngày 16/3/2019 (tức ngày 11/02 Âm lịch).
- Lộ trình đoàn rước: Xuất phát từ Đền Ỷ La, phường Ỷ La đi theo đường Trường Chinh, đường Quang Trung, đường Chiến thắng sông Lô về Đền Hạ.


1.2. Lễ tế tại Đền Thượng, xã Tràng Đà và tổ chức rước Mẫu từ Đền Thượng về Đền Hạ
- Thời gian: Từ 06 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút, ngày 17/3/2019 (tức ngày 12/02 Âm lịch).
- Lộ trình: Rước Mẫu từ Đền Thượng theo đường Quốc lộ 2C qua cầu Nông Tiến đến ngã 4 (cổng thành Nhà Mạc), đường Bình Thuận, đường Quang Trung, đường Chiến thắng sông Lô về Đền Hạ.


1.3. Khai mạc Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La
- Thời gian: Từ 09 giờ 30 phút, ngày 17/3/2019 (tức ngày 12/02 Âm lịch).
- Địa điểm: Đền Hạ, phường Tân Quang.


1.4. Bế mạc Lễ hội Đền Hạ, Đền Thượng, Đền Ỷ La và rước Mẫu hoàn cung
- Thời gian: Từ 07 giờ đến 08 giờ, ngày 21/3/2019 (tức ngày 16/02 Âm lịch)
- Địa điểm: Đền Hạ, phường Tân Quang.
- Thời gian rước Mẫu hoàn cung: Từ 08 giờ đến 11 giờ, ngày 21/03/2019 (tức ngày 16/02 Âm lịch) rước Mẫu hoàn cung từ Đền Hạ về Đền Ỷ La và Đền Thượng.


2. Phần hội
- Thời gian: Từ ngày 15/03 đến ngày 21/3/2019 (tức từ ngày 10/02 đến ngày 16/02 Âm lịch)
- Địa điểm: Phường Ỷ La, phường Tân Quang, xã Tràng Đà.


2.1. Tổ chức thi đấu thể thao, các trò chơi dân gian
- Thời gian: Từ ngày 15/3/2019 (tức từ ngày 10/02 Âm lịch).
- Địa điểm: Tại Đền Ỷ La, phường Ỷ La; Đền Hạ, phường Tân Quang; Đền Thượng, xã Tràng Đà.
- Nội dung: Kéo co, đẩy gậy, đập niêu, cờ tướng, nhảy bao bố...


2.2. Giao lưu, giới thiệu Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu năm 2019
- Thời gian: Ngày 18, 19/3/2019 (tức ngày 13, 14/02 Âm lịch).
- Địa điểm: Khu di tích đền Hạ - đền Kiếp Bạc, phường Tân Quang.
- Nội dung: Giới thiệu trang phục (khăn áo) trong Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ; trình diễn diễn xướng dân gian (nghi thức hầu đồng) kết hợp với biểu diễn âm nhạc (hát văn).

Kim Linh (Tổng hợp, biên soạn)

 


Lượt xem: 531 views             Bản in