CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH VÀ LỄ HỘI DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN TỈNH TUYÊN QUANG

Các hoạt động diễn ra trước, trong, sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

1. HUYỆN YÊN SƠN

Tổ chức biểu diễn văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân

- Thời gian: Ngày 26, 27/01/2020 (mùng 02, 03 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Sân vận động thôn Làng Lè, xã Hùng Lợi.

Lễ hội Đền Làng Là

- Thời gian: Ngày 27/01/2020 (mùng 03 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Đền Làng Là, thôn Làng Là, xã Chân Sơn.

Lễ hội Chùa Phật Lâm

- Thời gian: Ngày 02/02/2020 (mùng 09 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Chùa Phật Lâm, thôn Trại Xoan, xã Nhữ Hán.

Lễ hội Đình Minh Cầm

- Thời gian: Ngày 03/02/2020 (mùng 10 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Đình Minh Cầm, Thôn Hòa Bình, xã Đội Bình.

Lễ hội Đền Đầm Mây

- Thời gian: Ngày 24/02/2020 (mùng 02/02 năm Canh Tý);

- Địa điểm: Đền Đầm Mây, thôn 4, xã Lang Quán.

2. HUYỆN CHIÊM HÓA

Hội chợ xuân

- Thời gian: Từ 14 giờ ngày 31/01/2020 (tức ngày mồng 07 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Tại Trung tâm huyện.

Lễ hội Lồng Tông

- Thời gian: Từ 6 giờ đến 17 giờ ngày 01/02/2020 (tức ngày mồng 08 tháng Giêng năm Canh Tý 2020);

- Địa điểm:

+ Phần lễ: Tại Đền Bách thần, thị trấn vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa.

+ Phần hội: Tại Sân trung tâm huyện.

3. HUYỆN SƠN DƯƠNG

Lễ hội Cầu đinh - Cầu lão Di tích kiến trúc - Nghệ thuật cấp tỉnh Đền Ất Sơn

          - Thời gian: Ngày 28/01/2020 (Ngày 04 tháng Giêng năm Canh Tý);

          - Địa điểm: Di tích kiến trúc - Nghệ thuật cấp tỉnh Đền Ất Sơn.

Lễ hội Cầu đinh - Cầu lão Di tích kiến trúc - Nghệ thuật cấp tỉnh Đình Quang Tất

- Thời gian: Ngày 30/01/2020 (Ngày 06 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Di tích kiến trúc - Nghệ thuật cấp tỉnh Đình Quang Tất.

Lễ hội Đình Thọ Vực

­- Thời gian: Ngày 31/01/2020 (Ngày 07 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Đình Thọ Vực, xã Hồng Lạc.

Lễ hội Đình Khổng Xuyên

- Thời gian: Ngày 30/01/2020 (Ngày 06 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Đình Khổng, xã Hồng Lạc.

Lễ hội Đình Linh Xuyên

- Thời gian: Ngày 30/01/2020 (Ngày 06 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Di tích kiến trúc - Nghệ thuật cấp tỉnh Đình Linh Xuyên.

Lễ hội Đền Thượng

- Thời gian: Ngày 05/03/2020 (Ngày 12/02 năm Canh Tý);

- Địa điểm: Sân Chùa Thiện, xã Thiện Kế.

Lễ hội Chùa Thiện

- Thời gian: Ngày 29, 30/02/2020 (Ngày 05, 06 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Sân Chùa Thiện, xã Thiện Kế.

Hội đua mảng

- Thời gian: Ngày 30-31/01/2020 (Ngày 06,07 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Tại sông Phó Đáy, khu vực đầu Cầu Trắng.

Lễ hội Cầu May

- Thời gian: Ngày 27/01/2020 (Ngày 03 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Tại Đình Hồng Thái - Xã Tân Trào.

Lễ hội Đình Như Xuyên

- Thời gian: Ngày 30/01/2020 (Ngày 06 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Tại đình Như Xuyên, xã Đồng Quý.

Lễ hội chùa Bảo Quang

- Thời gian: Ngày 28/02/2020 (Ngày 06/02 năm Canh Tý);

- Địa điểm: Tại chùa Bảo Quang, xã Tam Đa.

4. HUYỆN HÀM YÊN

Lễ hội Động Tiên - Chợ quê năm 2020

- Thời gian: Ngày 01, 02/02/2020 (Ngày mùng 08,09 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Xã Yên Phú.

5. HUYỆN NA HANG

Lễ hội Lồng Tông thị trấn Na Hang

- Thời gian: Ngày 28/01/2020 (ngày 04 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Thị trấn Na Hang.

Lễ hội Lồng Tông xã Côn Lôn

- Thời gian: Ngày 29/01/2020 (ngày 05 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Xã Côn Lôn.

Hội xuân xã Sơn Phú

- Thời gian: Ngày 29/01/2020 (ngày 05 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Xã Sơn Phú.

Lễ hội Lồng Tông xã Yên Hoa

- Thời gian: Ngày 30/01/2020 (ngày 06 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Xã Yên Hoa.

Lễ hội Lồng Tông xã Đà Vị

- Thời gian: Ngày 31/01/2020 (ngày 07 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Xã Đà Vị.

Lễ hội Lồng Tông gắn với Hội thi Bắt cá xã Năng Khả

- Thời gian: Ngày 03/02/2020 (ngày 10 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Xã Năng Khả.

6. HUYỆN LÂM BÌNH

Lễ hội Lồng Tông, Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Lâm Bình

- Thời gian: 02 ngày, từ ngày 07/02/2020 đến hết ngày 08/02/2020 (Ngày 14 và ngày 15 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm:

+ Sân vận động Bản Kè, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình;

+ Không gian Lễ hội kéo dài từ đường đôi (lối rẽ lên Hạt kiểm lâm) đến ngã ba Bản Kè.

Lễ hội Nhảy lửa dân tộc Pà Thẻn huyện Lâm Bình năm 2020

­          - Thời gian: Từ 18 giờ 00 phút, ngày 08/02/2020 (Ngày 15 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Tại Sân vận động thôn Nà Nghè, xã Hồng Quang.

Lễ hội Lồng Tông xã Thượng Lâm Xuân Canh Tý 2020

- Thời gian: Từ 19 giờ 00 phút, ngày 07/02/2020 đến hết ngày 08/02/2020 (Ngày 14 và 15 tháng Giêng năm Canh Tý);

- Địa điểm: Sân vận động thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm.

Kim Linh (tổng hợp, biên soạn)


Bài viết liên quan