Kế hoạch 62/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh: Đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017
Thứ 6, ngày 28 tháng 7 năm 2017 - 16:33
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2017


Lượt xem: 2370 views             Bản in