Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018
Thứ 7, ngày 2 tháng 6 năm 2018 - 13:5
Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành kế hoạch số 45/KH-UBND, ngày 28/5/ 2018 về việc Tổ chức liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018, lễ hội sẽ diễn ra chính thức trong 04 ngày (từ ngày 20 đến ngày 23/9/2018) tại Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất năm 2018 (sau đây gọi tắt là Liên hoan) nhằm tôn vinh và phát huy kho tàng di sản phi vật thể quốc gia của các địa phương trong cả nước, góp phần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (Khoá XI) về "Xây dựng và phát trỉến văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu câu phát triển bền vững đất nước". Tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 nhằm giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh miền đất, con người và các giá trị di sản văn hóa của Tuyên Quang, đặc biệt là giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, "Thủ đô khu giải phóng - Thủ đô kháng chiến"; tiếp tục từng bước xây dựng Lễ hội Thành Tuyên trở thành sản phấm du lịch mang tầm thương hiệu quốc gia và khu vực, góp phần thúc đấy du lịch của tỉnh ngày càng phát triển, thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 15-CTr/TƯ ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.


Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội văn hóa dân tộc Dao lần thứ nhất năm 2017.


Theo Kế hoạch, Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất dự kiến sẽ mời các tỉnh tham gia gồm các loại hình di sản: Nhã nhạc Cung đình (Thừa Thiên Huế), cồng chiêng Tây Nguyên (Đắk Lắk), Dân ca Quan họ (Bắc Ninh), Đờn ca tài tử (Bạc Liêu), Dân ca Ví, Giặm (Hà Tĩnh), Khèn Mông, Nhảy lửa (Hà Giang), Chầu văn (Nam Định), Xòe Thái (Sơn La), trò diễn Xuân Phả (Thanh Hóa), Hát Bài Chòi (Quảng Nam), Hát then của dân tộc Tày, Nhảy lửa của dân tộc Pà Then; nghi lễ tín ngưỡng thờ Mẫu (Tuyên Quang). Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 có sự tham gia của các huyện, thành phố trong tỉnh và mời một số đoàn đại biểu quốc tế, các địa phưong, đại sứ quán các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước ASEAN; các tổ chức quốc tế; một số tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam có quan hệ hợp tác với tỉnh.

Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phong phú, đa dạng, như: Lễ Khai mạc Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 với chủ đề "Tinh hoa hội tụ" được tổ chức 20 giờ 00', ngày 21/9/2018 (ngày 12/8 Âm lịch) tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Tuyên Quang; Đêm hội Thành Tuyên với chủ đề "Lung lỉnh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên" khai mạc 20 giờ ngày 22/9/2018 ; Trình diễn một sổ Di sản văn hóa phi vật thể có tính cộng đồng ngày 23/9/2018 (ngày 14/8 Âm lịch); Triền lãm, giới thiệu, trung bày ảnh, hiện vật di sản văn hóa từ ngày 21/9 đến ngày 23/9/2018; Hội thảo "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể quốc gia gắn với phát triển du lịch" ngày 22/9/2018; Giải Quần vợt Củp Tân Trào mở rộng từ ngày 20/9 đến ngày 22/9/2018; Các hoạt động phụ trợ khác: Trưng bày, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm du lịch của Tuyên Quang khai mạc trưng bày, ngày 20/9/2018; Lễ hội bia Hà Nội ngày 22/9/2018; Trưng bày, giới thiệu các sản vật đặc sắc của các địa phương trong tỉnh từ ngày 20/9/2018. Ngoài ra trong khuôn khổ Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 các huyện, thành phố trong tỉnh cũng đồng loạt hưởng ứng tổ chức các sự kiện văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh giá trị văn hóa đặc trưng của từng vùng, miền như: Tuần Văn hóa - Du lịch vùng cao; Tổ chức Liên hoan hát Then - đàn Tính; Hội chợ đêm, trưng bày và bán các sản phẩm nông nghiệp; Tố chức Liên hoan Văn hóa, Thể thao Khu căn cứ Cách mạng Tân Trào; Liên hoan Hát Sình ca huyện Sơn Dương lần thứ nhất…


Lễ hội Thành Tuyên năm 2017 diễn ra thành công tốt đẹp
để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách thập phương

 

Để chuẩn bị tổ chức thật chu đáo Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị được giao chủ trì phối họp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, chuẩn bị chu đáo và tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan và Lễ hội Thành Tuyên năm 2018 với nội dung thiết thực, phù họp, hấp dẫn, mang tính nghệ thuật cao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường, ra sức thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đã đề ra; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân; đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và hỗ trợ tốt nhất cho các đoàn về tham dự Liên hoan. 

Theo http://www.tuyenquang.gov.vn


Lượt xem: 610 views             Bản in