10 sự kiện và kết quả nổi bật tỉnh Tuyên Quang năm 2023

Năm 2023 là năm có nhiều sự kiện quan trọng có ý nghĩa đặc biệt; với bản lĩnh, sự sáng tạo, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, Tuyên Quang đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, tạo thế và lực mới đưa tỉnh Tuyên Quang ngày một phát triển, vươn lên.

 

Theo TQĐT.


Bài viết liên quan