Thông báo dừng tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020
Thứ 2, ngày 31 tháng 8 năm 2020 - 15:53
Ngày 31-8, UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Công văn số 2716/UBND-KGVX về việc dừng không tổ chức Lễ hội Thành Tuyên năm 2020.


Lượt xem: 1143 views             Bản in