Trung tâm Xúc tiến đầu tư triển khai nhiệm vụ năm 2018
Thứ 7, ngày 13 tháng 1 năm 2018 - 9:28
Ngày 12/1, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ xúc tiến đầu tư năm 2018.

     Trong năm 2017, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, chủ động tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch một cách đa dạng và linh hoạt. Đơn vị đã phối hợp tốt với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong việc kêu gọi đầu tư, cung cấp thông tin, hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu, đầu tư sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển thương mại, du lịch trên địa bàn tỉnh. Tạo lập môi trường đầu tư ngày càng hiệu quả, hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và quảng bá tiềm năng của tỉnh, công tác tiếp cận, vận động các nhà đầu tư đã có kế hoạch cụ thể. Công tác xúc tiến đầu tư đạt được kết quả nhất định, thu hút, mời gọi một số nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát đầu tư. Trung tâm cũng thường xuyên theo dõi, nắm bắt để đề xuất tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất; chất lượng, hiệu quả quảng bá, tuyên truyền các tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh được nâng cao.

    Năm 2018, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tập trung vào 15 nhiệm vụ trọng tâm. Giải pháp ngành thực hiện bao gồm công tác tư vấn, hỗ trợ; lập kế hoạch chi tiết và xây dựng phương án tổ chức thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch; tiếp xúc trực tiếp, vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài...

    Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu năm 2018, Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, hình thức và công cụ xúc tiến đầu tư, chú trọng xúc tiến đầu tư theo địa bàn và đối tác cụ thể. Thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện cải thiện môi trường cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nâng cần vị trí xếp hạng của tỉnh nằm trong nhóm các địa phương tốp đầu của nhóm thứ hạng khá. Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất 2 lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, đảm bảo công khai, minh bạch, thông suốt, chất lượng và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, mạng xã hội trong xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch…

Theo http://tuyenquang.gov.vn


Lượt xem: 779 views             Bản in