Mời tham dự Lễ hội Hoa Ban năm 2024 tại Điện Biên

Căn cứ Văn bản số 45/TTTTXTDL-NV ngày 08/02/2024 của Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh Điện Biên về việc tham gia gian hàng tại Lễ hội Hoa Ban năm 2024 tại Điện Biên

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia gian hàng tại Lễ hội Hoa Ban năm 2024 tại Điện Biên gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh trước ngày 20/02/2024.

Thông tin đăng ký xin vui lòng liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Tuyên Quang

Phòng Tư vấn, hỗ trợ đầu tư, thương mại và du lịch

Điện thoại: 0207.3818792; Email: tuvanhotrodttmdl.tqipc@gmail.com.

Người liên hệ: Bà: Kim Thị Thùy Linh; Số điện thoại: 0978.681.011.


Bài viết liên quan